Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1 057.

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky:

Počet odovzdaných hlasov pre OcZ
410
Počet platných hlasov pre OcZ 399

V obci sa na voľbách zúčastnilo 38,79% voličov.

Výsledky:

1. Lucia Bačíková 305
2. Ivan Jačala 303
3. Richard Macko 296
4. Dušan Migaľa 
272
5. Stanislav Kuzma 257
6. Pavel Jedlička 252
7. Ján Jambrich 250
8. Katarína Poliaková 244
9. Peter Iľanovský 235

 Počet platných hlasov pre starostu:

1. Pavel Beťko        
346

 

Ing. Vladimír Broska, predseda volebnej komisie.  

©2018-webm-