Zriaďovateľom materskej školy je od roku 2002 obec Závažná Poruba. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6-tich rokov, deťom 2,5 ročným a  deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Deti vzdeláva a dopĺňa ich výchovu v štátnom jazyku Slovenskej republiky  -  v jazyku slovenskom.

06:30 h - OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

  • Schádzanie detí,
  • Hry a hrové činnosti.

(činnosti podľa priania a predstáv detí, navodené priamo i nepriamo usmernené), plánovanie a navrhovanie aktivít.

Individuálne, skupinové a frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne pohybové chvíľky, ranný kruh, rozhovory, diskusie, atď.

  • Pohybové a relaxačné cvičenia

8:30 h

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, edukačná aktivita)

  • Edukačné aktivity- zamerané na rozvojrečovej,pohybovej,hudobno-pohybovej,výtvarnej dramatickej, grafomotorickej a matematickej oblasti,
  • Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym,dopravným, ekologickým..)edukačná aktivita.

11:15 h - OBED

Činnosť zabezpečujúca životosprávu(osobná hygiena, stolovanie

  • Odpočinok

Čítanie rozprávok na pokračovanie, edukačná aktivita

14:30 h - vstávanie

14:45 h - Olovrant

Činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena,stolovanie,edukačná aktivita

  • Hry a hrové činnosti

Do postupného odchodu detí domov(podľa priania a predstáv detí,navodené, priamo i nepriamo usmernené/individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne pohybové chvíľky, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí

od 15:00 h - odchod detí domov

16:30 h - KONIEC PREVÁDZKY V MŠ 


 

Personálne obsadenie

Adresa - Kontakty

Materská škola

Hlavná 139

032 02 Závažná Poruba

Tel.: +421/ 44/ 554 71 81

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítanosť článkov
26656