Zriaďovateľom materskej školy je od roku 2002 obec Závažná Poruba. Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 3 do 6-tich rokov, deťom 2,5 ročným a  deťom s odloženou školskou dochádzkou. Poskytuje aj možnosť poldenného pobytu.

Deti vzdeláva a dopĺňa ich výchovu v štátnom jazyku Slovenskej republiky  -  v jazyku slovenskom.

06:30 h - OTVORENIE MATERSKEJ ŠKOLY

  • Schádzanie detí
  • Hry a hrové činnosti

(činnosti podľa priania a predstáv detí, navodené priamo i nepriamo usmernené), plánovanie a navrhovanie aktivít.

Individuálne , skupinové a frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, individuálne pohybové chvíľky, ranný kruh, rozhovory, diskusie,atď.

  • Pohybové a relaxačné cvičenia

09:00 h

Činnosti zabezpečujúce životosprávu( osobná hygiena, stolovanie,edukačná aktivita)

  • Edukačné aktivity- zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej dramatickej, grafomotorickej a matematickej oblasti,
  • Pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým...) edukačná aktivita.

11:30 h - OBED

Činnosť zabezpečujúca životosprávu(osobná hygiena, stolovanie

  • Odpočinok

Čítanie rozprávok na pokračovanie, edukačná aktivita

14:30 h - Vstávanie

14:45 h - Olovrant

Činnosti zabezpečujúce životosprávu(osobná hygiena,stolovanie,edukačná aktivita.

  • Hry a hrové činnosti

Do postupného odchodu detí domov(podľa priania a predstáv detí,navodené, priamo i nepriamo usmernené/individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne pohybové chvíľky, hodnotenie dňa, rozchádzanie detí.

od 15:00 h - odchod detí domov

16:30 h - KONIEC PREVÁDZKY V MŠ


 

Personálne obsadenie

Adresa - Kontakty

Materská škola

Hlavná 139

032 02 Závažná Poruba

Tel.: +421/ 44/ 554 71 81

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čítanosť článkov
26654