log jdsJednota dôchodcov v Závažnej Porube - základná organizácia.

Vznik:  Január 1994, prvá predsedníčka: Marta Iľanovská,

Zakladajúce členky: Želmíra Jambrichová a Darina Majeríková. Organizácia mala 65 členov.

Organizáciu viedli: rok 1997 - 1998: Viola Kopčanová, rok 1998 - 2020: Darina Majeríková.

Predsedníčka JDS v Závažnej Porube: Magdaléna Iľanovská

Tajomníčka: Želmíra Staroňová, ml.

Hospodár: Mária Šúleková

Členovia výboru:  Anna Cútová, Emília Majdíková, Eva Mikulášová, Zdena Mikulášová, Anna Niňajová, Eva Niňajová, Elena Piatková,

Revízna komisia:

Predsedníčka: Jela Plchová

Členovia RK: Irena Kubovčíková, Monika Beťková.

Organizáciu tvorí 120 členov.

Cieľ JDS:

Aktivovať seniorov do rôznych činností.

Okruhy pôsobnosti:

 • organizačná
 • sociálna
 • kultúrno-spoločenská
 • vzdelávacia
 • zdravotno-športová
 • záujmová
 • brigádnická

Činnosť:

 • pravidelné stretávanie - v pondelok o 9:00 h v klubovni JD
 • výročná členská schôdza
 • prednášky, besedy
 • rekreácie členov - domáce, zahraničné so štátnou účelovou dotáciou
 • rekondičné pobyty - Slovenské kúpele
 • rehabilitačné procedúry- masáže, soľná jaskyňa, aquapark Tatralandia v Liptovskom Mikuláši
 • športové a turistické aktivity - účasť členov na športových hrách seniorov v okresnom kraji, cvičenie v telocvični ZŠ v utorok o 18:00 h - Pilatesova metóda
 • zapájanie sa do projektu "Mám 65 a viac a teším sa, že žijem"
 • návšteva kultúrnych a spoločenských podujatí - divadlo, koncerty, galérie, múzeá, výstavy...
 • kultúrno-poznávacie zájazdy - Špania dolina, Spišský hrad, Markušovce, Kežmarok...
 • oslavy - MDŽ, Deň matiek, Mesiac úcty k starším, jubilanti, vianočná kapustnica, Silvester a vítanie nového roka
 • návštevy osamelých a chorých členov
 • záujmové aktivity:
  • výstavy ručných prác, kvetov, ovocia, zeleniny, tvorivé dielne
  • účasť na prehliadke spevokolov, hudobných skupín a inštrumentalistov v okrese
  • udržiavanie ľudových tradícií a starých zvykov
  • práca v Zbore pre občianske záležitosti v obci, v spevokole Fidelitas ev.a.v. cirkvi
 • brigády - cintorín, pamätníky, športový areál Mateja Staroňa.

Spolupráca:

Výber z galérie.

©2019