OZNAM Školskej jedálne pri MŠ v Závažnej Porube.

Vedúca Školskej jedálne pri MŠ v Závažnej Porube oznamuje stravníkom Základnej školy a Materskej školy v Závažnej Porube (okrem nových detí v materskej škole), že prihlášky na stravovanie si môžu prebrať v jedálni Základnej školy v dňoch 25. - 26. - 27. 08. 2020 (utorok, streda, štvrtok) vždy do 14.00 h.

Stravník bude prihlásený na stravu iba na základe vyplnenej a odovzdanej prihlášky a vyrovnaní stravného.

Stravu budeme pripravovať od 02.09.2020.

Vedúca ŠJ Mária Jačalová.

 Mohli by vás zaujímať ďalšie informácie školskej jedálne, viac TU...

 ©2020 -webm-