Pri tvorbe jedálneho lístka je v školskej jedálni zakázané používať:

 • mleté mäsá a sekané mäsá z distribučnej siete a výrobky z nich ako jaternice, tlačenky, rybie výrobky, rybie fašírky, zavináče
 • výrobky s aspikom a rôsolom
 • vaječnú majonézu a výrobky z majonézy
 • tepelne nespracované vajcia
 • zmrzlinu
 • huby, okrem húb získaných z konzervárenských zariadení
 • tovar domácej výroby
 • pečeňový syr, pečňovky, vnútornosti , údeniny

Jedlá sa pripravujú podľa platných noriem pre MŠ a ZŠ. Norma obsahuje technologický postup, váhu potravín pred tepelnou úpravou a po tepelnej úprave, ďalej odporúča prílohu, šalát alebo kompót.

Celý chod kuchyne zabezpečuje jedna hlavná kuchárka, jedna pracovníčka v prevádzke a vedúca školskej jedálne.

Vedúca školskej jedálne alebo hlavná kuchárka denne normuje podľa počtu nahlásených obedov.

Strava sa vydáva na základe evidencie:

 • žiaci MŠ príchodom do škôlky, alebo po dohode s pani učiteľkou na základe zapísania a následne neskoršieho príchodu, taktiež na základe vyplatenia stravného na príslušný mesiac,
 • žiaci ZŠ a dospelí stravníci na základe vyplatenia stravného na príslušný mesiac , v prípade choroby alebo inej neprítomnosti sa odhlasujú telefonicky alebo osobne do 08 hod. ráno,
 • stravné sa vyberá pre MŠ aj ZŠ koncom mesiaca vždy na nasledujúci mesiac dopredu, pričom dni na zakúpenie stravy sú vypísané vždy dopredu na nástenkách a rozdané oznamy pre deti ZŠ,
 • stravníci vyplatia stravné a ako doklad obdržia potvrdenku, všetky peniaze za stravu sa odvádzajú na účet do banky . Peniaze sa používajú len na zaplatenie potravín použitých na prípravu pokrmov. Potraviny sa nakupujú na faktúry.
 • stravné je potrebné si vyrovnať každý mesiac, aj keď dieťa vymeškalo dni.

Za správnosť: Vedúca školskej jedálne, Mária Jačalová 

©2013