Na tejto stránke uvádzame základné demografické údaje obce.

Stav k 31.12.2020 - počet obyvateľov celkom: 1266

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 11
 • odhlásených - 14
 • narodených - 4
 • zomretých - 18

Stav k 31.12.2019 - počet obyvateľov celkom: 1280

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 25
 • odhlásených - 25
 • narodených - 6
 • zomretých - 9

Stav k 31.12.2018 - počet obyvateľov celkom: 1283

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 22
 • odhlásených - 21
 • narodených - 11
 • zomretých - 20

Stav k 31.12.2017 - počet obyvateľov celkom: 1291

 • z toho dospelých - 1099
 • detí - 192

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 19
 • odhlásených - 7
 • narodených - 12
 • zomretých - 22

Stav k 31.12.2016 - počet obyvateľov celkom: 1286

 • z toho dospelých - 1101
 • detí - 188

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 34
 • odhlásených - 12
 • narodených - 11
 • zomretých - 18

Stav k 31.12.2015: Počet obyvateľov celkom: 1274

 • z toho dospelých - 1090
 • detí - 184

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 43
 • odhlásených - 21
 • narodených - 8
 • zomretých - 20

Stav k 31.12.2014 - počet obyvateľov celkom: 1261

 • z toho dospelých - 1079
 • detí - 182

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 39
 • odhlásených - 26
 • narodených - 5
 • zomretých - 13

Stav k 31.12.2013 - počet obyvateľov celkom: 1256

 • z toho dospelých - 1071
 • detí - 187

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 25
 • odhlásených - 19
 • narodených - 19
 • zomretých - 15

Stav k 31.12.2012 - počet obyvateľov celkom: 1240

 • z toho dospelých - 1067
 • detí - 173

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 18
 • odhlásených - 15
 • narodených - 7
 • zomretých - 15

Stav k 31.12.2011 - počet obyvateľov celkom: 1245

 • z toho dospelých - 1073
 • detí - 172

Zmeny v tomto roku:

 • prihlásených - 32
 • odhlásených - 19
 • narodených - 11
 • zomretých - 12

  ©2020