Aplikácia EDUPage je spustená - oznam základnej školy...

Milí rodičia,

ZŠ M.Rúfusa oznamuje, že spustila aplikáciu EduPage pre učiteľov, rodičov a žiakov školy. Rodičom boli rozposlané emaily s linkom, kde si môže každý rodič zmeniť vlastné heslo. Následne si rodič stiahne aplikáciu Edupage a zadá prihlasovacie meno a heslo. V aplikácii sú zverejnené oznamy o zisťovaní záujmu o vykonaní kloktacieho testu a záujmu o domáce samotesty, na ktoré je potrebné odpovedať najneskôr do 25.8.2021.

Administrátor školy pracuje, aby fungovali aj ďalšie moduly ako elektronická žiacka knižka, jedálny lístok a podpisovanie vyhlásení o bezpríznakovosti.

V priebehu nasledujúcich dní dostanete aktuálne informácie o organizácií školského roku.

Riaditeľka ZŠ MR v Závažnej Porube Mgr. Monika Štrkolcová

 

Viac na stránke základnej školy...

©2021-webm-