Blahoželanie k 90. narodeninám.

V týchto dňoch sa krásneho životného jubilea dožíva naša klientka pani Mária Kuchtová.

Aj touto cestou by sme jej chceli zablahoželať:

Milá naša oslávenkyňa pani Kuchtová,

K Vašim krásnym 90. narodeninám Vám prichádzame priať veľa zdravíčka, šťastíčka a božieho požehnania.

Náš život sa podobá knihe. Múdry človek premýšľa pri jej čítaní, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Vaše krásne okrúhle jubileum je malým zastavením pri jej čítaní. Prajeme Vám, aby ste ju aj v budúcnosti vždy čítali s láskou, získanou životnou múdrosťou a rozvahou. Potom všetko, čo do nej vpíšete, zostane v srdciach Vašich najbližších a budete si môcť povedať, že Váš život stál za to, pretože ste ho žili pre ostatných.

Do Vašich spomienok sa už veľa zmestí. Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Sme tu s Vami všetci, ktorých máte rada, na zdravie pripime, nech ste večne mladá.

S úctou a láskou kolektív zamestnancov DSS a ZpS.

Text i foto: -Anrea Hodžová-, ©2020-webm- (uverejnené so súhlasom)