Krásavci na kolesách navštívili Závažnú Porubu...

Najvýznamnejšie medzinárodné stretnutie historických automobilov Oldtimer Rally Tatry zaznamenalo v tomto roku svoj XIII. ročník.

V piatok 27. augusta 2021 zastavilo pred Kultúrnym domom v Závažnej Porube 62 týchto veteránov. Nadšencov historických vozidiel privítal starosta Pavel Beťko: „Teší nás, že kolóna zastavila v obci pod Poludnicou a hostia mohli poznávať históriu i prítomnosť našej obce. Obdivujeme lesk a eleganciu štvorkolesových tátošov z čias minulých. My vám ponúkame výsledky ľudovoumeleckej tvorby našich občanov, porubské piesne, tance v podaní FS Poludnice a pečené buchty s lekvárom z kuchyne tety Želky Staroňovej.“

Za milé privítanie i očarujúcu atmosféru poďakoval hlavný organizátor podujatia Jaroslav Petran. Po zastávke v Závažnej Porube konvoj vzácnych historických vozidiel nasmeroval Iľanovskou cestou do Liptovského Mikuláša.

Text: -dm-, foto: -Kvetka Migaľová-, ©2021-webm-