Kto priviezol pneumatiky?

Kontajner pri cintoríne je určený len pre odpad z hrobov. Žiaľ v čase prípravy na Pamiatku zosnulých zatiaľ neznámy ľudský tvor naplnil kontajner spolu 32 opotrebovanými pneumatikami.

Zamestnanci obce tak nežiaduci obsah museli vybrať a pripraviť na expedíciu tam, kde patrí. Všetky náklady na likvidáciu odpadu znáša obec, teda my všetci.

Buďme rozumní a odpad dávajme tam kam patrí. Pneumatiky sú povinné brať všetky pneuservisy. V prípade akýchkoľvek zistení s nelegálnym odpadom prosím kontaktujte starostu, prípadne zamestnancov obce. Viac napísať netreba.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-