O živote v našom zariadení.

Existuje len jedna vzácnejšia vec, ako je náš čas a to je to s kým ho prežijeme. (Leo Christhopher)

V tomto duchu aj v našom Domove pre dôchodcov a zariadení pre seniorov v Závažnej Porube prežívame s našimi starkými odlúčenie od rodín, ktoré dodržiavajú karanténu a pomáhajú nám svojim prístupom dodržiavať prísne opatrenia.

Citlivo im opakujeme, aké sú opatrenia, vysvetľujeme prečo nemôžu ich rodiny prísť za nimi aspoň na chvíľku. Snažíme sa im vyplniť čas činnosťami, kde sa cítia užitoční. V nedeľu sme si spoločnými silami upiekli vynikajúci koláčik, šikovné babky nám pomáhali s prípravou. Dokonca aj chlapi sa pridali a načistili jabĺčka na kompót k obedu. Popoludní sme si ho vychutnali pri čaji, kávičke a dobrom slovenskom filme.

Aj toto nám pomáha spríjemniť deň v práci s optimizmom, úsmevom aj keď cez rúšku ho nevidieť.

Držte nám palce, vydržíme. Hlavná sestra Gabriela Gálfyová.

Fotogaléria:

Text i foto: -Gabriela Gálfyová-, ©2020-webm-