Otvorenie školského roku 2020/2021, ZŠ M. Rúfusa.

Základná škola Milana Rúfusa v Závažnej Porube dňa 02.09.2020 opäť otvorila svoje brány žiakom a pedagógom, aby po prázdninovom oddychu nastúpil čas učenia, školských aktivít a povinností.

Po zaznení štátnej hymny nasledovali úvodné slová pána starostu Pavla Beťka, ktorý sa prihovoril rodičom, žiakom a pedagógom. Zároveň poďakoval doterajšej pani riaditeľke Mgr. Márii Boltižiarovej za dlhoročnú prácu a predstavil novozvolenú pani riaditeľku Mgr. Marianu Krajčiovú.

Za rodičov sa prihovorila žiakom a pedagógom predsedkyňa rodičovského združenia pani Petra Mišíková.

V závere vystúpila so svojím príhovorom riaditeľka ZŠ Mgr. Krajčiová, ktorá sa žiakom a rodičom predstavila a následne oboznámila rodičov s bezpečnostnými opatreniami týkajúcimi sa aktuálnej situácie COVID-19. Predstavila celý pedagogický zbor a privítala pani učiteľku Mgr. Bohdanu Bobákovú, ktorá sa vrátila späť do školy po materskej dovolenke.

S najväčším očakávaním prišlo 19 najmladších žiačikov.

V novom školskom roku 2020/2021 želáme za celý pedagogický zbor všetkým žiakom veľa dobrých známok a nech sa škola stane miestom, kde sa budú cítiť dobre počas celého školského roku.

Text i foto: -Simona Marcinčinová-, ©2020-webm-