Práca hasiča je nesmierne dôležitá...

presvedčili sa o tom aj deti z materskej školy, keď si pod dozorom pani riaditeľky Kataríny Jambrichovej, v piatok 19.09.2020, prezreli na nádvorí MŠ hasičské autá, ich vybavenie a podebatovali s tými najpovolanejšími. Pán Roman Iľanovský a Tomáš Javoš si s deťmi vyskúšali komunikáciu cez vysielačky a taktiež deti upozornili na niektoré vôľové vlastnosti, ktorými hasič musí disponovať - trpezlivosť, obratnosť, rýchlosť, sebaovládanie a disciplína.

Priblížením povolania HASIČA sa deti cez zážitkové učenie dozvedeli o tejto práci viac. Veď možno raz aj oni budú pomáhať a zachraňovať.

 Text i foto: -Alena Guráňová-, ©2020-webm-