Seniori sa stretli pri guláši.

Vo štvrtok 27.8.2020 sa stretli seniori z Klubu dôchodcov pri guláši v areáli Mateja Staroňa. Varili ho šikovní muži pod dohľadom Janka Polónyho.

Počasie prialo a všetci sa tešili zo spoločne strávených chvíľ v prírode. Kto mal chuť, mohol si preveriť svoje sily a zručnosti v zábavno - pohybových a športových hrách.

Ostatní sa porozprávali, aj zaspievali a v popoludňajších hodinách všetci odchádzali domov spokojní a dobre naladení.

Ďalšie informácie nájdete TU...

Text:-ŽS-, foto:-MI-, ©2020-webm-