Sociálna izolácia je jedným z najčastejších spúšťačov depresie.

V zariadení DSS a ZPS v Závažnej Porube máme sprísnený režim, ktorý vymyslel niekto múdrejší. Zatvorené je zariadenie, obmedzili sme pohyb klientov len na okolie budovy zariadenia. Všetko je to pre dobro našich klientov, ale aj naše dobro, má nás to ochrániť pred nástrahami choroby COVID-19. Režim sa sprísňuje, cítime sa ako v pasci.

Treba sa s ťažkou situáciou vyrovnať, používame viaceré stratégie podľa toho, ako sú klienti schopní vnímať toto odlúčenie od rodiny, ktoré je pre nich najdôležitejšie. Človek je tvor spoločenský. Potrebuje blízkeho človeka a potrebuje prirodzenú ľudskú podporu. Potrebuje kontakt s okolím, potrebuje cítiť priateľstvo, pochopenie a podporu. Žiadnemu človeku sa nežije dobre v samote a izolácii. Depresívny človek potrebuje viac, ako ktorýkoľvek iný, cítiť, že ho niekto chápe a je mu nablízku. Niekto blízky z rodiny, dobrý priateľ, spolubývajúci, či aspoň prijemná opatrovateľka alebo sestrička. Potrebuje sa podeliť o svoje starosti. Potrebuje komunikovať a cítiť záujem a pochopenie, môže v mnohých prípadoch správne a objektívne usmerniť. Samozrejme, základom je dôvera. Oslovujeme spravidla toho, komu dôverujeme. Nemusíme hovoriť všetko, ale o mnohom sa dá určite rozprávať. Depresívny človek máva strach, úzkosť a cíti neistotu. Potrebuje pomoc, radu, alebo aspoň trpezlivé vypočutie. Prekonanie samoty a izolácie predstavuje pre človeka s depresiou významný a pozitívny zlom vo vývoji jeho duševného stavu. Prekonanie izolácie pomáha naštartovať potrebné liečebné procesy. Depresívny človek by nemal žiť v samote a nepochopení. Preto sa aj v našom zariadení snažíme o kontakt ľudí vo svojej komunite v rámci možnosti, za dodržiavania všetkých opatrení. Napriek tomu, že sa má obmedziť stretávanie, klientov dávame do spoločnej jedálne, posedia si aj vonku, s rúškom na tvári, keď je dobré počasie, poklebetia si na chodbe odkiaľ počuť jemné pospevovanie pesničiek, aj rozprávanie, hlavne o rodine. Podľa záujmu sledovanie televízie, individuálne rozhovory v izbách klientov o tom, čo ich zaujíma, hráme sa spoločenské hry. Stojí to veľa energie, ale oplatí sa byť v tomto smere prísnejší na dodržiavanie pravidiel a režimu. Takže pozor! Pozor na samotu a izoláciu. Iste, každý človek potrebuje byť niekedy sám. To je normále a prirodzené. No nemal by dlhodobo preferovať samotu pred kontaktmi s ľuďmi. Od samoty a izolácie sme len na krok od depresie a úzkosti. Hranica býva niekedy tenká. Depresia nestriehne len u nás, ale všade, aj keď ste doma, nájde si svoju cestu, zvrátiť tento duševný pochod je priam nemožné, dajú sa len zmierniť príznaky.

Pomôžme si navzájom.

Fotogaléria:

Text i foto: -Hlavná sestra ZPS, DSS G. Gálfyová-

©2020-webm-