Uplynulo sedemdesiatsedem rokov a nezabúdame...

V piatok 27. augusta 2021 si Závažná Poruba pripomenula 77. výročie SNP. Najskôr predstavitelia Závažnej Poruby položili veniec na Polčenom, kde sa nachádza symbolický hrob štyrom porubským partizánom. Vo večerných hodinách sprievod občanov vykročil ku pomníku na nižnom konci. Po štátnej hymne emotívne verše predniesla Danka Kuľhavá. Starosta Pavel Beťko uviedol: "Naša obec si takto pripomína slávne, ale pohnuté vojnové roky, ktoré prežívala od augusta 1944 do 4. apríla 1945."

Prípravu, udalosti SNP a oslobodzovanie Závažnej Poruby prítomným priblížil predseda ZO SZPB Dušan Migaľa. V programe účinkovala aj Ženská spevácka skupina. Za dlhoročnú prácu vo výbore ZO SZPB a naplňovanie cieľov tejto organizácie prebrala od Oblastného výboru SZPB v L. Mikuláši Ďakovný list Anna Jambrichová (foto č.6).

Na záver pietnej slávnosti si účastníci spoločne zaspievali hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.

Text: -dm-, foto: -Zuzana Vallušová-, -Dušan Migaľa, -Richard Macko-, ©2021-webm-