UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 z 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení...

 

...podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Celé znenie TU... (.pdf 145,3 kB)

 ©2021-webm-