Celoslovenské sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Druhá etapa.

logo sodb 21"Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021" je prvé integrované a plne elektronické sčítanie na Slovensku.

Jeho zámerom je v maximálnej možnej miere využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a ich doplnenie údajmi získanými od obyvateľov. Samotné sčítanie prebieha v dvoch etapách.

Prvá etapa, prebehla od 1.6.2020 do 12.2.2021, týkala sa sčítania domov a bytov. Bola realizovaná obcou bez účasti obyvateľov.

Druhá etapa bude prebiehať sčítanie obyvateľov od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvateľ sa započíta do procesu sčítania sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste cez internet s využitím počítača, tabletu alebo mobilu. Tí, ktorí sa nemôžu alebo nevedia sami sčítať, požiadajú obec o asistenta alebo môžu prísť na obecný úrad.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony, má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Rozsah a spôsob vykonávania sčítania určuje zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Rozhodujúcim okamihom sčítania, ku ktorému sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc z 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Hlavná stránka celoslovenského ščítania obyvateľov, domov, bytov v roku 2021, nájdete TU...

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti, nájdete TU...

Najčastejšie otázky k SODB 2021 – spýtali sme sa za Vás, nájdete TU...

Ďalšie otázky a odpovede k SODB:

  • Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? Nájdete TU... ...(hlavnú úlohu tu zohráva obec)

 

Použitie a zverejnenie loga je so súhlasom, na účel propagácie SODB 2021.

©2021-webm-