Obec Závažná Poruba

(oficiálna webová prezentácia obce)

Celoslovenské sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021.

Hore na stránke