erb zp g

Výzva - predloženie cenovej ponuky: "Zaobstaranie plastových 120l kuka nádob na odpady pre obec Závažná Poruba"...

 

Obec Závažná Poruba je verejným obstarávateľom podľa § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Názov zákazky: Zaobstaranie plastových 120l kuka nádob na odpady pre obec Závažná Poruba

... celé znenie výzvy...  ( i pdf 126,9 kB)

V Závažnej Porube 19.04.2021

©2021-webm-