V tomto čísle nájdete:

 • Rekonštrukcia a modernizácia KD
 • Poďakovanie za úrody zeme
 • Z rokovania OcZ – spravodajstvo
 • Vínna cesta v Závažnej Porube
 • Varili pre TV JOJ, Na chalupe
 • Konfirmandi 2020
 • Požehnanie na začiatku šk. roka
 • Sprístupnili sme včelnicu
 • Starosta vymenoval riaditeľku ZŠ MR
 • Opustené budovy: Bohunice, Tatrín
 • Zamyslenie nad životom – reportáž O formovaní svedomia
 • Chlieb náš každodenný – spomienka
 • Slovenský pohár v Závažnej Porube
 • Ľudovít Broska – Pelé, profil
 • Piganie guliek, Play – cup, Grif
 • Krížovka, nekrológy, šport

  Celé vydanie nájdete TU>>...  (.pdf - 2,3 Mb-) 24 strán

Redakcia sa už teraz teší na anotáciu k tomuto vydaniu, na komentáre čitateľov, pripomienky, odporúčania a témy pre budúce vydanie. Dušan Migaľa, šéfredaktor.

Zodpovieme Vaše otázky...

 ©2020