Otázky a odpovede.

Máte otázky, ktoré sa týkajú obce, samosprávy obce, alebo jej inštitúcií? Napíšte ich!

V najkratšom možnom čase, v spolupráci s kompetentnými, uverejníme odpoveď.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť otázky, ktoré sú nezmyselné, obsahujú vulgarizmy, národnostné, alebo rasové urážky, anonymné a otázky, ktoré sa netýkajú uvedenej problematiky, alebo nemajú charakter otázky (reklama, odkazy na iné webové stránky, média a pod.).

Sekcia "Otázky a odpovede" nenahrádza informačnú povinnosť obce v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ak máte pocit, že vás naše podmienky obmedzujú, túto sekciu "Otázky a odpovede" nepoužívajte.


Napísať otázku

Vaše otázky - naše odpovede:

Pavol H., - 21. január 2020, 13:24

Dobrý deň, nevie obec zabezpečiť častejšie vyprázdňovanie separovaného odpadu? Nádoby na plast sa zaplnia behom pár dní, nádoby na sklo sú už 2 týždne nevybrané, okolo nádob je kopec fliaš. Nehovoriac o tom, že do separovaného odpadu ľudia hádžu aj iný odpad.


Otázka bolo postúpená k vyriešeniu 21.01.2020, 16:24. Čakáme na vyjadrenie.


Marta, - 24. január 2020, 22:44

Dobrý deň, chcem sa vám za moju starkú (87r.) poďakovať, ktorú ste potešili farebným vydaním porubských novín, doteraz sme ich vo farbe čítali na internete. Uvažujete aj tento rok vydávať porubské noviny vo farebnom vydaní? Ďakujem.


Odpoveď - 25. január 2020, 09:21

Ďakujeme za milé slová. Naším cieľom je vydávať Porubské noviny farebne. Farba je drahá a vysoko to zvyšuje náklady na výrobu. Ale aj tak. Budeme hľadať zdroje, aby vychádzali po celý rok vo farebnej verzii. Vieme, že obraz a farebný je viac ako tisíc slov. Usilujeme, aby naše noviny ďalej informovali, zbližovali ľudí a dokumentovali to, čím žijeme a čo robíme. Poteší nás, keď prispejete do rubriky Čitatelia napísali.

S pozdravom Dr. Dušan Migaľa, šéfredaktor.