spomalme COVID-19

Opatrenia hlavného hygienika SR - spomaľme COVID...

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 10.09.2020 a deviata aktualizácia Usmernenia HH SR-COVID-19.

ZÁROVEŇ VÁS UPOZORŇUJEME, ŽE OD 10.09.2020 JE OKRES LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ZARADENÝ DO ORANŽOVEJ ZÓNY (oranžový semafor).

01

01

02

 

 

 

 

 

 

Opatrenia platné do odvolanie pre všetkých prevádzkovateľov... (. pdf 111 kB)

Usmernenie HH SR pre COVID-19 – deviata aktualizácia... (.pdf  5 Mb)

 

Mgr. MARTA KOLLÁROVÁ vedúca | odbor krízového riadenia | Okresný úrad Liptovský Mikuláš

©2020-webm-